Liên hệ

TRƯỜNG PTDTBT THCS Vũ Loan

Địa chỉ  Xã Vũ LOan, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Ông: Nông Văn Thàm – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0975 081887 – Email:C2vuloan.pgdnari@backan.edu.vn